deutsch schweiz  österreich  tschechisch  polnisch  englisch  niderlaendisch  franzoesisch  ungarisch
   Kontakt    Impressum    Datenschutz    Mapa stránek

Poškození na balkónech a terasách!

Mnoho problémů s těžkými následky

1 Trhliny

Krytiny a podkladní vrstvy ve vnějším prostředí jsou vystaveny teplotnímu namáhání. V letním období se roztahují a v zimním čase dochází k jejich smrštění. V závislosti na rozloze není možné délkové změny a tím vznikající pnutí odbourat prostřednictvím spár a krytiny. Tak dochází ke vzniku trhlin v dlaždicích i spárách. Voda může bez zábran pronikat do souvrství a tam způsobovat výrazná poškození.

2 Vápenné výkvěty

Ve vnějším prostředí dochází vlivem deště a sněhu k provlhnutí povrchových vrstev. Vápenné výkvěty vznikají rozpouštěním vápna v cementu a jeho následným transportem na povrch prostřednictvím kapilár. Na povrchu vytvářejí nevzhledné usazeniny, které lze zpravidla odstranit pouze mechanicky.

3 Odprýskané dlaždice a spáry

Difuze par označuje vlastnost vodních par pronikat strukturou některých hmot. Obvykle dochází k pronikání par od vyhřáté k chladné části stavební konstrukce. Poté, co vodní pára doputuje k chladné části, dojde k vytvoření kondenzátu, který se ukládá pod povrchem. Silný sluneční svit způsobí odpařování kondenzátu a vznikne tlak, který nemůže uniknout strukturou krytiny.

4 Poškození mrazem

Minerální stavební hmoty jsou značně opotřebovávány vlivem cyklů zmrazení – tání. Neustálým kolísáním teploty kolem bodu mrazu dochází u vody vždy ke změnám skupenství z tekutého na pevné. Při těchto změnách zvětšuje voda svůj objem přibližně o 9 % a tlakem ledu vytváří účinek trhaviny. Následkem jsou poškozené nebo odseparované krytiny.