deutsch schweiz  österreich  tschechisch  polnisch  englisch  niderlaendisch  franzoesisch  ungarisch
   Kontakt    Polityka prywatności    Datenschutz    Sitemap

Uszkodzenia balkonów i tarasów!

Wiele problemów, poważne konsekwencje

1 Rysy

Okładziny zewnętrzne narażone są na obciążenia termiczne. Na skutek rozszerzalności cieplnej ich wymiary ulegają zmianie – latem wydłużają się, natomiast zimą kurczą się. Zmiany wymiarów oraz związane z nimi naprężenia w pewnym momencie przestają być kompensowane przez okładzinę i spoiny, przez co dochodzi do powstawania spękań zarówno płytek, jak i zaprawy użytej do wypełnienia spoin. Woda może bez przeszkód przenikać pod okładzinę i powodować wiele uszkodzeń.

2 Wykwity/naloty wapienne

Podczas opadów deszczu i śniegu okładziny zewnętrzne ulegają zawilgoceniu. Wykwity powstają, gdy wapień zawarty w cemencie zostaje rozpuszczony i poprzez transport kapilarny przetransportowany na powierzchnię okładziny. Uwidacznia się on poprzez niepozorne naloty na powierzchni płytek, które z reguły mogą być usunięte jedynie mechanicznie.

3 Ubytki w okładzinie oraz spoinach

Dyfuzja oznacza zdolność pary wodnej do przemieszczania się przez określony materiał. Transport taki zachodzi z reguły w kierunku zimniejszej strony przegrody. W momencie gdy para dotrze do wystarczająco zimnego miejsca, dochodzi do jej kondensacji – powstają skropliny, które gromadzą się pod powierzchnią posadzki. Silne nasłonecznienie powoduje parowanie skroplin. Powstaje wówczas ciśnienie, które nie może zostać skompensowane za pośrednictwem spoin w szczelnej okładzinie.

4 Szkody powodowane przez mróz

Mineralne materiały budowlane poddawane są, poprzez naprzemienne zamarzanie i odmarzanie, ekstremalnym obciążeniom. Poprzez stałe zmiany temperatury, tzw. „przejścia przez zero” woda zmienia swój stan skupienia z płynnego w stały, co związane jest ze zmianą objętości (o ok. 9 %). Skutkiem tego powstają naprężenia, które prowadzą do destrukcji materiałów budowlanych, efektem czego są m.in. zniszczone lub popękane okładziny ceramiczne.