deutsch schweiz  österreich  tschechisch  polnisch  englisch  niderlaendisch  franzoesisch  ungarisch
   Kontakt    Colofon    Datenschutz    Sitemap

BOTAMENT® TERRACHAMP

Eén lijm, één voegmiddel, nul problemen!

Een volledig nieuwe bindmiddeltechnologie!
De nieuwe bindmiddeltechnologie op basis van de HYDRO O2 FLEX-technologie zet nieuwe maatstaven voor een veilige plaatsing van tegels en natuurstenen op terrassen en balkons. De onvergelijkbare voordelen van het
TERRACHAMP-systeem zijn:

• Een grotere bescherming tegen uitbloeiingen
   door de HYDRO O2 Flex-technologie
• Revolutionaire kleurvastheid
• Zeer waterdampdiffusieopen
• Zeer grote flexibiliteit en kleefkracht
• Uitstekende verwerkingseigenschappen


Terrassen en balkons worden niet gewijzigd. Enkel de producten die de grootste problemen opleveren, zoals tegellijmen en voegmortels worden door de beide producten, de lijm BTK 200 TERRACHAMP en de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP op basis van de HYDRO O2 FLEX-technologie vervangen.

Zeer grote flexibiliteit en kleefkracht

Met de tegellijm BTK 200 TERRACHAMP krijgen de begrippen flexibiliteit en kleefkracht een volledig nieuwe invulling. Geen enkele andere betegelingstoepassing vergt meer flexibiliteit en kleefkracht dan terrassen en balkons. Hier overtreft BTK 200 TERRACHAMP alle maatstaven met een
veelvoud. Zo bereiken bijvoorbeeld sterk flexibele S2-lijmen conform DIN EN 12002
een doorbuiging van 5 mm. BTK 200 TERRACHAMP heeft een 14 keer grotere
doorbuiging van 70mm. Deze doorbuiging werd getest door de Säurefliesnervereniging (een vereniging van toonaangevende Europese bedrijven die aangeven of een tegelleverancier geschikt is).

Geen bijkomende kleurpigmenten

Wij gebruiken voor het kleuren van de BTF 200 TERRACHAMP-voegmortel
geen poederpigmenten. Dit biedt de tegellegger enorme plaatsingsvoordelen.
Het smeren van de voegmortel en het uitbloeien van kleurpigmenten
behoren voortaan tot het verleden.

Zeer waterdampdiffusieopen

De tegellijm BTK 200 TERRACHAMP en de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP zijn sterk waterdampdoorlaatbaar. Dat voorkomt beschadigingen, die ontstaan door de dampdruk onder de tegels. Water in de constructie kan door de geringe SD-waarden (diffusie-equivalente luchtlaagdikte) van lijm- en voegmiddelen diffunderen. Daardoor wordt zichtbare vorstschade in de constructie tot een minimum beperkt.

Zeer grote flexibiliteit en kleefkracht

Iedere tegellegger kent het probleem, wanneer hoge temperaturen, wind
en zon de verwerking van de producten op terrassen en balkons onmogelijk
maken. Dit behoort met het TERRACHAMP-systeem tot het verleden.
Zelfs bij de voorgenoemde slechte omstandigheden kunnen de tegellijm BTK 200 TERRACHAMP en de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP optimaal verwerkt worden.

Een grotere bescherming tegen uitbloeiingen door de HYDRO O2 Flex-technologie

 

De tegellijm BTK 200 TERRACHAMP en de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP zijn kalk- en cementvrij. Daardoor kunnen de gebruikelijke kalkuitbloeiingen compleet verhinderd worden.

"Samenvattend kan men uit de onderzoeksresultaten opmaken dat het BOTAMENT TERRACHAMP-plaatsingssysteem op basis van de vastgelegde onderzoeksvoorwaarden bewezen heeft geschikt te zijn voor gebruik op balkons en terrassen buiten en in vergelijking met een cementsysteem materiaaltechnologische voordelen te bieden m.b.t. mogelijke vorstschade en kalkuitbloeiingen."