deutsch schweiz  österreich  tschechisch  polnisch  englisch  niderlaendisch  franzoesisch  ungarisch
   Kontakt    Impressum    Datenschutz    Mapa stránek

BOTAMENT® TERRACHAMP

 

Jeden lepicí tmel, jedna spárovací hmota, žádný problém!

Zcela nová technologie pojiva!
Nový druh pojiva na bázi technologie HYDRO O2 Flex stanovuje nová měřítka spolehlivosti při kladení dlaždic a přírodních kamenů na terasách a balkónech. Nesrovnatelnými výhodami systému TERRACHAMP jsou:

• vysoká ochrana proti výkvětům novou
   technologií HYDRO O2 Flex
• revoluční ryzost barev
• vysoká propustnost vodních par
• vysoká flexibilita a tahová přídržnost
• vynikající zpracovatelnost

Výjimečné přitom je: již osvědčené konstrukce teras a balkónů se při provádění nemění. Jen produkty vystavené nejvyšší zátěži – lepicí tmel a spárovací hmota – se nahradí dvěma výrobky, lepicím tmelem BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmotou BTF 200 TERRACHAMP, na bázi technologie HYDRO O2 Flex.

Vysoká flexibilita a tahová přídržnost

Lepicím tmelem BTK 200 TERRACHAMP nově definujeme flexibilitu a tahovou přídržnost. Při žádném využití lepení dlažeb nejsou kladeny vyšší nároky na flexibilitu a tahovou přídržnost, než je tomu právě u teras a balkónů. Právě zde překračuje lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP mnohonásobně všechna měřítka. Například vysoce flexibilní lepicí tmely skupiny S2 dle normy ČSN EN 12002 dosahují průhybu 5 mm. BTK 200 TERRACHAMP dosahuje 14 -krát většího průhybu tedy přes 70 mm. Tento průhyb byl ověřen institutem „Säurefliesner-Vereinigung“ (SRN).

Revoluční ryzost barev

Barevnost spárovací hmoty BTF 200 TERRACHAMP získáváme bez přidání práškových pigmentů, což obkladačům přináší výhodu pro zpracování. »Mazlavá« spárovací hmota a vyplavování pigmentů tak patří do minulosti.

Vysoká propustnost vodních par

Lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmota BTF 200 TERRACHAMP jsou výrazně otevřené difuzi vodních par. To brání vzniku závad působením tlaku vodních par pod dlaždicemi. Na základě nízké hodnoty sd (ekvivalentní difúzní tloušťka) lepicího tmelu a spárovací hmoty se může voda z konstrukce odpařovat. Tím se prokazatelně redukují škody v konstrukci vlivem mrazu na minimum. 

Vynikající zpracovatelnost

Na terasách a balkónech zná každý obkladač problém, kdy vysoké teploty, vítr a slunce znemožňují zpracovatelnost materiálů. Se systémem TERRACHAMP je tohle minulostí. Dokonce i za uvedených špatných podmínek je zpracovatelnost lepicího tmelu BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmoty BTF 200 TERRACHAMP optimální.

Vysoká ochrana proti výkvětům novou technologií HYDRO O2 Flex

Lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmota BTF 200 TERRACHAMP neobsahují vápno a cement. Tím je kompletně znemožněn vznik často obvyklých vápenných výkvětů. Po vyhodnocení výsledků prováděných zkoušek lze konstatovat, že se systém BOTAMENT® TERRACHAMP® v daných podmínkách vnějšího prostředí osvědčil a je vhodný pro použití na balkónech a terasách. Systém má ve srovnání s cementovým souvrstvím, při zohlednění možných poškození mrazem, či vápenných výkvětů, materiálově technologické výhody.