deutsch schweiz  österreich  tschechisch  polnisch  englisch  niderlaendisch  franzoesisch  ungarisch
   Kontakt    Polityka prywatności    Datenschutz    Sitemap

BOTAMENT® TERRACHAMP

Jedna zaprawa klejowa, jedna zaprawa do spoinowania, żadnych problemów!

Całkowicie nowy środek wiążący!
Nowoczesny środek wiążący oparty na technologii HYDRO O2 FLEX wyznacza nowe standardy w bezpiecznym układaniu płytek oraz kamienia naturalnego na balkonach i tarasach. Jako nieporównywalne zalety systemu TERRACHAMP należy podkreślić, że:

• Wysoka odporność na powstawanie
   wykwitów dzięki technologii HYDRO O2 Flex
• rewolucyjna trwałość kolorów
• otwarty na dyfuzję pary wodnej
• charakteryzuje się najwyższą elastycznością oraz przyczepnością
• jego obróbka może być prowadzona w trudnych warunkach atmosferycznych

Co jest szczególnie istotne: rozwiązania, które się sprawdziły w zakresie balkonów i tarasów pozostają niezmienne. Jedynie produkty, wobec których stawiane są najwyższe wymagania – zaprawa klejowa do płytek oraz zaprawa spoinowania – zastąpione zostają przez dwa produkty na bazie technologii HYDRO O2 FLEX: klej do płytek BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawę do wypełniania spoin BTF 200 TERRACHAMP.

Najwyższa elastyczność oraz przyczepność

Zaprawa   klejowa   BTK   200   TERRACHAMP  każe  na  nowo  zdefiniować
pojęcia  elastyczności  oraz  przyczepności. Żadne inne zastosowanie nie stawia takich wysokich wymagań wobec powyższych właściwości, jak wykonywanie okładzin balkonów i tarasów.  W tym zakresie BTK 200 TERRACHAMP wielokrotnie    przewyższa    wszelkie standardy. Na przykład klej o wysokiej odkształcalności   klasy   S2   uzyskują zgodnie z normą PN-EN 12002 ugięcie rzędu 5 mm. BTK 200 TERRACHAMP uzyskuje 14-krotnie wyższe ugięcie, rzędu 70 mm. Parametr ten został potwierdzony poprzez badania  przeprowadzone  przez  zrzeszenie płytkarzy Säurefliesner-Vereinigung.

Rewolucyjna trwałość kolorów

W celu uzyskania docelowego koloru zaprawy do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP nie stosowane są żadne pigmenty. Skutkuje to istotnymi  korzyściami w zakresie obróbki. Do przeszłości należą: mazanie się zaprawy jak również wymywanie pigmentów i przebarwienia spoiny.

Otwarty na dyfuzję pary wodnej

Otwarty na dyfuzję pary wodnej oraz zdolny do odprowadzania wody. Klej  do  płytek  BTK  200  TERRACHAMP  oraz  zaprawa  do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP są otwarte na dyfuzję pary    wodnej.    Pozwala    to zapobiegać    szkodom powstającym  na  skutek  działania  ciśnienia  pary  pod okładziną. Ponadto woda gromadząca się pod płytkami może - na skutek dodatkowego parametru zaprawy klejowej  BTK  200  TERRACHAMP,  jakim  jest  wodoprzepuszczalność   -   zostać   bezpiecznie   odprowadzona   do warstwy  drenażowej.  Dzięki  temu  ryzyko  wystąpienia szkód powodowanych przez mróz zostało do minimum. 

Doskonałe właściwości obróbki

Każdy płytkarz zna ten problem, kiedy wysoka  temperatura,  wiatr  i  silne
nasłonecznienie uniemożliwiają wykonywanie prac na balkonie czy tarasie. Dzięki systemowi TERRACHAMP problem ten należy już do przeszłości.
Nawet przy tak złych warunkach atmosferycznych   jak   przedstawiono
powyżej klej do płytek BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawa do spoinowania  BTF  200  TERRACHAMP  posiada.

Wysoka odporność na powstawanie wykwitów dzięki technologii HYDRO O2 Flex

 

Zaprawa klejowa BTK 200 TERRACHAMP oraz zaprawa do spoinowania BTF 200 TERRACHAMP nie zawiera wapnia i cementu. Pozwala to ograniczyć ryzyko powstawania wykwitów wapiennych, co również zostało potwierdzone przez stowarzyszenie płytkarzy Säurefliesner-Vereinigung. Wyniki badań potwierdzają, że system BOTAMENT TERRACHAMP nadaje się do zastosowania na zewnątrz, na tarasach i balkonach. W porównaniu z systememami cementowymi posiada szereg zalet eliminujących  pojawienie się potencjalnych uszkodzeń powdowanych przez mróz oraz  występowanie wykwitów.